กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเรียนสะสมหน่วยกิต รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557

07.30 – 10.00          

โครงการจัดรถรางสวัสดิการ รับ-ส่ง จาก ปากทางวิทยาเขต ถ.สกลนคร-นครพนม ถึง อาคาร 9

07.30 – 10.00

บริการอาหารว่าง กาแฟ โอวัลติน หน้าห้องระพีสาคริก (ชั้น 2 ) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

   

08.30 - 10.00

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ ณ ห้องระพีสาคริก (ชั้น 2 ) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)
  - รับกระเป๋าเอกสารการเรียน ป้ายชื่อประจำตัว รหัสผ่านใช้งานเครือข่ายนนทรี

  - ติดต่อรับเงินคืนในรายวิชาที่ปิด (เฉพาะผู้โอนเงินมาแล้วและรายวิชาไม่เปิด สอน เตรียม สลิป/หลักฐานการโอนเงินฉบับจริงเพื่อตรวจสอบ)

10.00 – 11.30

เริ่มการปฐมนิเทศ

 

 - หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานความเป็นมา / ประธานในพิธีกล่าวเปิด

 

- แนะนำวิทยาเขต ความเป็นอยู่ในวิทยาเขต สถานที่ติดต่อราชการ ถาม-ตอบ ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่  

 

- แนะนำการเทียบโอน การดูผลการเรียนออนไลน์ ถาม-ตอบ ปัญหางานทะเบียนนิสิต

 

** เสร็จสิ้นกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์พักในหอพักวิทยาเขตและไม่ประสงค์จะยืมจักรยาน

   

11.30 เป็นต้นไป

* นักเรียนผู้ปกครองที่ไม่มีรถมีบริการรถราง / นักเรียนผู้ปกครองที่มีรถให้พบกันที่ อาคาร 3

 

-  ชำระเงินค่าหอพัก/เข้าหอพัก (สำหรับผู้ประสงค์พักหอวิทยาเขต)    ณ งานหอพักนิสิตอาคาร 3

 

- ติดต่อยืมจักรยานสีขาว ณ โรงซ่อมจักรยานสีขาว (เยื้องอาคาร 3) 

 

** เสร็จสิ้นกิจกรรม

   

11.30 – 16.30

โครงการจัดรถรางสวัสดิการ ส่ง ปากทางวิทยาเขต ถ.สกลนคร-นครพนม

   
 

การแต่งกาย ในวันปฐมนิเทศและวันเรียน
ชุดสุภาพ ไม่สั้น หรือโป๊ ทั้งชายและหญิง สวมรองเท้าแบบหุ้มส้นหรือรัดส้น

วันก่อนหน้าวันที่ 1/6/2557 ไม่มีกิจกรรมใดๆ ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาก่อน
หากนักเรียนเดินทางมาก่อน 1/6/2557 อาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
งานหอพัก : 0-4272-5025 หรือ 08-8510-8007
งานจักรยานสีขาว : 08-9619-7729
จนท.โครงการเรียนสะสมหน่วยกิต : 09-4367-9302

 

** โครงการจัดรถรางสวัสดิการ รับ-ส่ง จาก ปากทางวิทยาเขต ถ.สกลนคร-นครพนม ถึง อาคาร9 / อาคาร 3  ตามเวลาโดยประมาณ ดังนี้

จุดจอดรับ

รอบที่1

รอบที่2

รอบที่3

รอบที่4

เข้า ม.

ออก ม.

เข้า ม.

ออก ม.

เข้า ม.

ออก ม.

เข้า ม.

ออก ม.

ปากทาง ถ.สกล-นครพนม

08.00

9.30

10.00

11.30

13.00

14.30

15.00

16.30

7-11 หอพุทธรักษา

08.10

9.20

10.10

11.20

13.10

14.20

15.10

16.20

โรงอาหารอาคาร 10

08.20

9.10

10.20

11.10

13.20

14.10

15.20

16.10

 อาคาร9 / อาคาร 3

08.30

9.00

10.30

11.00

13.30

14.00

15.30

16.00

 

** นอกจากรถรางสวัสดิการ รับ-ส่ง ปากทาง-วิทยาเขตฯ อาจมีรถสองแถวเล็ก ท่าแร่-สกลนคร วิ่งรับ-ส่ง ในวิทยาเขตฯ สามารถโดยสารเข้ามาในวิทยาเขตฯ ได้