• ที่อยู่และ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

  หน่วยแนะแนวและรับเข้า
  กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตฯ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

  ที่อยู่ :
  59/13 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทร :
  086-224-1118 หรือ 042-725-052
  แฟกซ์ :
  0-4272-5044